Derde betalersregeling

betalen

Indien je verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, gelden voor jou de tarieven conform de
bepalingen van het RIZIV en wordt de betaling rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld.
Met ander woorden: wij regelen voor u alle administratieve taken alsook de betalingen van de
verzorgingen rechtstreeks met uw ziekenfonds. 

Zo wordt dit deel u zo makkelijk mogelijk gemaakt.

Dit heet de derdebetalersregeling.

Deze derdebetalersregeling houdt in dat u geen factuur zal ontvangen van de verpleegkundigen. Zij factureren de kosten rechtstreeks aan uw ziekenfonds.
De betaling voor thuis-verpleging is immers inbegrepen bij de “kleine risico’s” die u betaald. Daarom is het uiterst belangrijk dat u in orde bent met uw ziekte- en invaliditeitsverzekering. Aan
personen die enkel verzekerd zijn voor de grote risico’s wordt een persoonlijke bijdrage gevraagd.

Zo werkt het:

Stap 1: U betaalt zelf niets

Stap 2 : Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar uw ziekenfonds

Stap 3:  Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, krijgt u van ons een factuur voor het remgeld dat door uw verzekering wordt terugbetaald

U hoeft zelf niets te betalen

 Een doktersvoorschrift is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de derde betalersregeling. Een voorschrift is niet nodig bij
hygiënische zorgen.

Honoraria geconventioneerde zorgkundige

Geconventioneerde zorgverleners hanteren officiële tarieven voor medische diensten. Wanneer zorgverlener akkoorden met ziekenfondsen heeft gesloten, wordt hij of zij als geconventioneerd beschouwd. Dit betekent dat zij hun tarieven niet vrij kunnen bepalen en zich houden aan de vastgestelde honoraria.

Deze honoraria zijn van groot belang voor de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 

Ook ATA thuisverpleging is geconventioneerd. U kan de lijst van honoraria hier downloaden of door op de afbeelding rechts te klikken. 

Honoraria